Bouwschadeherstel heeft een overeenkomst gesloten met Bouwcombinatie Erasmus MC te Rotterdam. Met deze overeenkomst is Bouwschadeherstel gedurende de gehele looptijd van het nieuwbouw project (2017) de aangewezen partner voor alle schadeherstel ten behoeve van de oplevering.