De nieuwbouw van VUmc Amsterdam vordert gestaag. Bouwschadeherstel is nauw betrokken bij de correcte oplevering van het VU Medisch Centrum. Alle opleverpunten betrekking hebbende op de stalen kozijnen worden door Bouwschadeherstel vakkundig hersteld.In opdracht van zowel de bouwer als de kozijnenleverancier worden alle bouwschades van klein tot groot dusdanig hersteld dat niets meer een ordelijke oplevering in de weg staat.