Bouwschadeherstel is thans belast met de oplevering van de kozijnen in de polikliniek van het Tweesteden Ziekenhuis Tilburg